نظر سنجی مهم برای آینده صنف لوازم پزشکی اصفهان

نظر سنجی مهم برای آینده صنف لوازم پزشکی اصفهان

نظر سنجی مهم برای آینده صنف لوازم پزشکی اصفهان

با شرکت در این نظر سنجی در پیشرفت و ارتقا اتحادیه و صنف لوازم پزشکی مشارکت کنید.
صنف لوازم و تجیزات پزشکی یکی از اثر گذارترین و حساس ترین اصناف است و سطح دانش و آگاهی در این شغل بسیار مهم است. از سویی اتحادیه به عنوان اصلی ترین مرجع تصمیم گیری و حمایت از واحدهای صنفی زیر مجموعه نقش بسزایی در حمایت و ارتقا سطح کیفی و کمی اعضا داشته و می تواند عامل اصلی موفقیت یا عدم موفقیت صنف باشد.
در این راستا خواهشمندیم در نظر سنجی زیر که می تواند به عنوان چراغ راه پیشرفت صنف لوازم پزشکی اصفهان نقش بسزایی را ایفا کند شرکت نمایید.


Loading

به عملکرد اتحادیه لوازم پزشکی در حوزه دفاع از حقوق اعضا و رشد و تعالی صنف چه نمره ای میدهید؟

Thank you for voting
You have already voted on this poll!
Please select an option!
Loading

به نظر شما اتحادیه در حوزه حضور پر رنگ اعضا در نمایشگاههای مرتبط در سطح استان و کشور چگونه عملکرده است؟

Thank you for voting
You have already voted on this poll!
Please select an option!
Loading

حوزه اقدامات و برنامه های رفاهی تفریحی و آموزشی اتحادیه برای اعضا را چگونه ارزیابی می نمایید؟

Thank you for voting
You have already voted on this poll!
Please select an option!
Loading

آیا به نظر شما رئیس و هیات رئیسه اتحادیه دارای توانمندی و دانش و چابکی لازم برای مدیریت و ارتقای سطح صنف لوازم پزشکی اصفهان هستند؟

Thank you for voting
You have already voted on this poll!
Please select an option!
Loading

به نظر شما وضعیت کنونی اتحادیه چقدر می تواند در رشد و ارتقا وکمک به درآمد زایی اعضای صنف اثر گذار باشد؟

Thank you for voting
You have already voted on this poll!
Please select an option!
Loading

رفتار و برخورد هیات رئیسه و کادر اداری اتحادیه لوازم پزشکی در حوزه صدور پروانه ، حمایتهای لازم و برخورد در شآن اعضای صنف را چگونه ارزیابی می نمایید؟

Thank you for voting
You have already voted on this poll!
Please select an option!

لطفا صبر کنید